Dřevostavba difuzně uzavřená

Základním a léty prověřeným systémem výstavby dřevostaveb je právě difuzně uzavřená konstrukce, jejíž nosný skelet včetně příčkové konstrukce je zhotoven z certifikovaným KVH hranolů. Zkratka KVH náleží masivním konstrukčním hranolům nejvyšší kvality, které jsou strojně sušené, zbavené všech dřevokazných škůdců a vysoce tvarově stálé.

Vnější strana konstrukce je opláštěná sádrovláknitými deskami Fermacell, které jsou nosným prvkem zateplovacího systému ETICS. Hlavním prvkem je pak interiérová parozábrana ISOCELL, jejíž kvalita provedení je pro tento způsob konstrukce stěžejní. Parozábrana je spojena se stropem, okny a podlahou čímž je zaručena maximální možná neprůvzdušnost obálky domu. Za parozábranou je dále instalační předstěna s finálním sádrovláknitým záklopem deskami Fermacell. Instalační předstěna zamezuje narušení parozábrany například při vrtání obrazů či polic. Pevnost dřevostavby a její vnější vzhled je od zděného domu k nerozeznání. Suchým způsobem výstavby je eliminováno množství mokrých procesů, díky čemuž se celková doba výstavby na klíč pohybuje okolo 4 až 6 měsíců.


Výhody dřevostavby

Nejvyšší kvalita použitých materiálů
Záruka 30 let na konstrukci
Krátká doba výstavby 4 až 6 měsíců
Energetická úspornost
Možnost realizace v zimních měsících
Použité materiály jsou šetrné k životnímu prostředí
Léty prověřená konstrukce

Standardy

Dřevostavba difuzně otevřená

Tento inovativní způsob konstrukce dřevostavby umožňuje prostup vodních par skrz obálku domu. Prostup vodních par je zajištěn absencí parozábrany a její nahrazení takzvanou „parobrzdou“, které je tvořena deskami OSB spojenými na perodrážku a jejich následným přelepením těsnící páskou z důvodu zachování celkové neprůvzdušnosti. Fasáda difuzně otevřené dřevostavby je zhotovena z desek minerální vaty namísto standardního fasádního polystyrenu. Každá část konstrukce je zvolena tak, aby její jednotlivé vrstvy byly seřazeny od vrstev s nejmenší difuzní propustností (parobrzda) po vrstvy s největší difuzní propustností (difuzně propustná fasádní omítka). Nosný skelet domu je shodný s difuzně uzavřenou konstrukcí.


Výhody dřevostavby

Nejvyšší kvalita použitých materiálů
Záruka 30 let na konstrukci
Krátká doba výstavby 4 až 6 měsíců
Energetická úspornost
Možnost realizace v zimních měsících
Použité materiály jsou šetrné k životnímu prostředí
Inovativní konstrukce umožňující prostup vodních par

Standardy

Zděná stavba

Konstrukce našich zděným domů je „sendvičová“ tj. nosným prvkem jsou tradiční broušené keramické bloky HELUZ o vysoké tvarové přesnosti, lepené na tenkovrstvou maltu případně zdicí pěnu. Broušené keramické bloky jsou použity i na vnitřní příčkovou konstrukci. Fasáda domu je provedena z polystyrenu dle ETICS. Finální úpravou vnitřních stěn je sádrová strojně nanášená omítka, která kromě hladkého finální povrchu přispívá i k výbornému vnitřnímu klimatu. Zděné domy standardně vybavujeme nízkoteplotním podlahovým vytápěním REHAU s možností volby finálního topného zdroje (standardem elektrokotel Protherm). Doba výstavby dle velikosti stavby činí 8 až 12 měsíc.


Výhody zděné stavby

Tradiční stavba
Energetická úspornost
Použité materiály jsou šetrné k životnímu prostředí

Standardy