Konstrukce domu

Schéma domu + + +

Skládaná střecha

Exteriér

 • Střešní krytina skládaná
 • Laťování 60x40mm, kontralatě 60x40mm
 • Pojistná hydroizolační vrstva (difůzní fólie)
 • Konstrukce dřevěného sbíjeného vazníku

provětrávaná mezera/půdní prostor

 • Tepelná izolace - minerální vata 300mm uložená na SDK podhled a mezi dolní pásy vazníků
 • Nosná konstrukce podhledu - rošt z tenkostěnných ocelových, pozinkovaných profilů
 • Parozábrana
 • Podhled - sádrokartonové desky v tl. 12,5mm

Interiér

Podlaha na terénu

Interiér

 • Nášlapná vrstva
 • Tlumící vrstva (kročejová izolace x lepidlo pod podlahovou krytinou/dlažbou)
 • Podlahová deska - betonový potěr
 • El. topné kabely uložené před provedením podlahové desky.
 • Reflexní a separační fólie
 • Tepelná izolace - polystyren EPS
 • Hydroizolace - modifikované asfaltové pásy
 • Základová železobetonová deska, armovaná ocelovou sítí
 • Zhutněný štěrkový násyp

Původní zemina

Obvodová stěna - difuzně otevřená

Exteriér

 • Fasádní omítka prodyšná. Fasádní stěrkový tmel s vloženou armovací tkaninou
 • Tepelná izolace - fasádní minerální vata tl. 140mm
 • Deska Fermacell tl. 12,5mm
 • Dřevěná konstrukce vyplněný tepelnou izolací. Dřevěný profil KVH 160x60mm.
 • Tepelná izolace - minerální vata v roli, tl. 160mm
 • Parobrzda - OSB deska tl. 12mm
 • Deska Fermacell tl. 12,5mm
 • Výmalba

Interiér

Obvodová stěna - difuzně uzavřená

Exteriér

 • Fasádní omítka stočená silikonová. Fasádní stěrkový tmel s vloženou armovací tkaninou
 • Tepelná izolace - fasádní polystyren tl. 150mm
 • Deska Fermacell tl. 12,5mm
 • Dřevěná konstrukce vyplněný tepelnou izolací
 • Dřevěný profil KVH 160x60mm. Tepelná izolace - minerální vata v roli, tl. 160mm
 • Parozábrana
 • Předstěnový dřevěný hranol KVH 60x40mm
 • Deska Fermacell 12,5mm
 • Výmalba

Interiér

Dřevostavba

Základním a léty prověřeným systémem výstavby dřevostaveb je právě difuzně uzavřená konstrukce, jejíž nosný skelet včetně příčkové konstrukce je zhotoven z certifikovaným KVH hranolů. Zkratka KVH náleží masivním konstrukčním hranolům nejvyšší kvality, které jsou strojně sušené, zbavené všech dřevokazných škůdců a vysoce tvarově stálé.

Vnější strana konstrukce je opláštěná sádrovláknitými deskami Fermacell, které jsou nosným prvkem zateplovacího systému ETICS. Hlavním prvkem je pak interiérová parozábrana ISOCELL, jejíž kvalita provedení je pro tento způsob konstrukce stěžejní. Parozábrana je spojena se stropem, okny a podlahou čímž je zaručena maximální možná neprůvzdušnost obálky domu.

Za parozábranou je dále instalační předstěna s finálním sádrovláknitým záklopem deskami Fermacell. Instalační předstěna zamezuje narušení parozábrany například při vrtání obrazů či polic. Pevnost dřevostavby a její vnější vzhled je od zděného domu k nerozeznání. Suchým způsobem výstavby je eliminováno množství mokrých procesů, díky čemuž se celková doba výstavby na klíč pohybuje okolo 6 měsíců.


Výhody dřevostavby

Nejvyšší kvalita použitých materiálů
Záruka 30 let na konstrukci
Krátká doba výstavby 6 měsíců
Energetická úspornost
Možnost realizace v zimních měsících
Použité materiály jsou šetrné k životnímu prostředí
Léty prověřená konstrukce

Standardy dřevostaveb

Zděná stavba

Konstrukce našich zděným domů je „sendvičová“ tj. nosným prvkem jsou tradiční broušené keramické bloky HELUZ o vysoké tvarové přesnosti, lepené na tenkovrstvou maltu případně zdicí pěnu. Broušené keramické bloky jsou použity i na vnitřní příčkovou konstrukci. Fasáda domu je provedena z polystyrenu dle ETICS.

Finální úpravou vnitřních stěn je sádrová strojně nanášená omítka, která kromě hladkého finální povrchu přispívá i k výbornému vnitřnímu klimatu. Zděné domy standardně vybavujeme vodovodním podlahovým vytápěním, s tepelným čerpadlem vzduch-voda (standardem TČ Sinclair). Doba výstavby dle velikosti stavby činí 10 až 12 měsíců.


Výhody zděné stavby

Tradiční stavba
Energetická úspornost
Použité materiály jsou šetrné k životnímu prostředí

Standardy zděných staveb