Kontaktujte nás

HP DOMY s.r.o.
Zastoupení Morava:
Tovární 1118/43
Olomouc

Zastoupení Čechy:
Na Radouči 1458
Mladá Boleslav

více kontaktních informací

Facebook
7 let na trhu Přes 200 předaných domů

Dřevostavby

HP DOMY s.r.o. > Konstrukce > Dřevostavby


Další variantou rodinného domu na klíč je dřevostavba. Dřevo je ekologický, snadno dostupný a obnovitelný materiál. Je zárukou příjemného prostředí, vynikajících tepelných vlastností a dlouhé životnosti. Při zpracování dřeva vzniká výrazně menší zátěž pro životní prostředí, než u jiných stavebních materiálů. Je využit suchý způsob výstavby, čímž jsou vyloučeny mokré procesy a s nimi související technologické přestávky.

Velkou výhodou dřevostavby je krátká doba výstavby. Tento způsob umožňuje stavět i za nízkých teplot, množství vody zabudované ve stavbě je minimální. Samotná realizace dřevostavby nepřesáhne i u větších domů 3 měsíce! Jde o úsporu ve vztahu k hypotéčnímu úvěru, kdy klient během několika málo týdnů splácí dům, ve kterém bydlí.

Štíhlá konstrukce obvodové stěny dřevostavby umožňuje získat při stejné zastavěné ploše o 10 – 15 m2 podlahové plochy více proti klasické technologii. Získáme tak jednu obytnou místnost navíc.

Dřevostavby jsou odolné. Dřevo je materiál s dlouhou životností, což dokazují roubené stavby staré i několik stovek let. Na konstrukční systém poskytujeme záruku 30 let.

Dřevostavby nejsou hořlavé. Dřevěné prvky déle udrží statickou pevnost do okamžiku zhroucení než ocelové či betonové. Každá dřevostavba musí splňovat normu minimálně 30 minut neprohořlavosti stěny.

Dřevostavbu není poznat na první pohled. Vnější podoba domu závisí na použitém venkovním materiálu a mnohdy nesouvisí s dřevostavbou. Na vnější stranu dřevěného skeletu se používají omítky, fasádní desky či obklady. Takový dům může stát na jakémkoliv místě, vzhledem k okolní zástavbě.

Konstrukce našich dřevostaveb je následující:

Stavba obvodového pláště domu: je projektována ze samostatných rychle montovatelných sendvičových stěn šířky 185 mm, které jsou vyrobeny z desek FERMACELL, dřevěné sušené a hoblované impregnované nosné konstrukce o šířce 160 mm a vnitřní izolace ISOVER (Ursa, Schwenk) 160 mm. Parozábrana ISOCELL AIRSTOP VAP je chráněna proti poškozením předstěnou tl. 40mm.

Vnější stěna: je dále zateplena fasádním polystyrenem tl. 100 mm a fasádní omítkou WEBER – TERRANOVA.

Vnitřní dělící příčky: mají stejnou skladbu jako obvodové, mají šířku 125 mm.

Vnitřní izolace: je protihluková a nepřenáší tak hluk jako zděná konstrukce.

Okna: ve standardu dodáváme šesti komorová bílá okna za příplatek možná změna barvy (venkovní, vnitřní) k oběma variantám dodáváme trojsklo U=0,8 Ar.

Střecha: je provedena z vazníkových elementů krytých střešní krytinou Tondach, BRAMAC apod. Střecha je perfektně odvětraná a odizolovaná izolací ISOVER 260 mm (160 a 100 mm).

Podlahy: jsou kryty dlažbou, plovoucí podlahou a nebo PVC.

Obklady stěn: v koupelně, WC jsou provedeny z keramických obkladů.

Všechny použité elementy jsou zabezpečeny impregnací proti vlhkosti a plísním.

Všechny prvky vyhovují normě EU z hlediska tepelné, požární a zvukové izolace.

Výhody tohoto systému:

Energetická úspornost

 • Navrhovaný systém skladby sendvičových elementů obvodových stěn velmi dobře tepelně izoluje od vnějšího prostředí.
 • Tepelný odpor obvodových stěn je na velmi slušné hodnotě R = 6,385 m2 K/W (Porotherm tl. 44cm bez omítek má R = 4,46 m2 K/W, naše konstrukce má o 43% lepší tepelný odpor, Ytong tl. 30cm R = 3,13 m2 K/W, naše konstrukce má o 104% lepší tepelný odpor)
 • Součinitel prostupu tepla naší obvodové stěny 0,1566 W/m2K (u oken a dveří je 7x vyšší prostup tepla než u obvodové stěny a značí se ” K “)

Řez obvodovou stěnou domu o celkové šířce 325 mm

Základová deska a podlaha

Střešní konstrukce

Skladba podlahy v 2.NP

Masivní konstrukční dřevo KVH

 • Masivní konstrukční dřevo (KVH) jsou profily z jehličnatého dřeva (převážně smrku) pro použití v moderních dřevěných stavbách.
 • KVH profily jsou čtyřstranně hoblované a mají sražené hrany.
 • Délkovým nastavováním jednotlivých profilů pomocí zubovitého spoje lze dosahovat délek až 16 m.
 • Profily jsou technicky vysušeny na vlhkost 15 ± 3 %.
 • Podle účelu použití se rozlišují dva druhy KVH profilů, které se však od sebe odlišují pouze vlastnostmi povrchu.
 • Za účelem minimalizace deformací dřeva a s ní souvisejících negativních důsledků v podobě sesychání a bobtnání, byl pro KVH stanoven požadavek na vlhkost 15 ± 3 %. Tato hodnota je v průběhu výroby trvale kontrolována.
 • Při uvedené vlhkosti je dřevo přirozeně chráněno proti napadení dřevokaznými škůdci.
 • Lepení zubovitých spojů se provádí polyurethanovými lepidly bez použití rozpouštědel.
 • Podle klimatických podmínek v místě použití konstrukce a při výrobě se rozlišují lepidla typu I a II. Požadavky na použití lepidel pro lepení zubovitých spojů jsou vedeny v ČSN EN 301: 2007.

Sádrovláknité desky FERMACELL

 • FERMACELL je vyroben ze sádry a papírových vláken, bez dalších pojiv.
 • Je stavebně-biologicky nezávadný.
 • Příznivý faktor difúzního odporu a dobrá zvuková izolace: ideální kombinace pro útulné bydlení.
 • FERMACELL je skrz naskrz zesílen vlákny.
 • Homogenní struktura desek tak dává FERMACELLu stabilitu a odolnost proti mechanickému zatížení, např. 50 kg na hmoždinku, např. 30 kg na šroub, např. háčky na obrazy s upevněním na hřebíčky od 17 kg.
 • Již 10 mm silné sádrovláknité desky FERMACELL dosahují hodnoty požární odolnosti od 30 do 120 minut (na stavbu používáme sádrovláknité desky 12.5 mm).

Tepelně izolační vata ISOVER

 • Výrobky ISOVER mají samozřejmě vynikající tepelně izolační vlastnosti, díky nimž lehce splní požadavky normy Tepelná ochrana budov (ČSN 73 0540-2).
 • Pod názvem ISOVER jsou na našem trhu dodávány izolace ze skleněných vláken (skelná plsť).
 • Skelná vlna ISOVER je produkt odolný proti hnilobě, bez zápachu, je nehygroskopický, neudržuje hmyz a nepodporuje množení plísní, hniloby ani bakterií.
 • Je chemicky neutrální a neobsahuje nečistoty.

Zdravotní nezávadnost

 • Domy jsou stavěny na bázi dřevěných masivních konstrukčních prvků, sádrovláknitých desek FERMACELL a izolačních materiálů, což umožňuje při stavbě nepoužívat mokrý proces.
 • Stavby nepotřebují vysychat a umožňují tak bydlení ihned po jejich dokončení.
 • Stavby jsou realizovány z ekologicky čistých, nezávadných a recyklovatelných materiálů.
 • Jejich zdravotní nezávadnost je doložena příslušnými certifikáty.

Požární odolnost

 • Celý stavební systém odpovídá požárním předpisům EU.

Pokud se rozhodnete pro stavbu dřevostavby, zpracujeme Vám přesnou projektovou dokumentaci.
Kontaktujte nás.