Konstrukce domu

Schéma domu+ + + +

Skládaná střecha

Exteriér

 • Střešní krytina skládaná
 • Laťování 60x40mm, kontralatě 60x40mm
 • Pojistná hydroizolační vrstva (difůzní fólie)
 • Konstrukce dřevěného sbíjeného vazníku

provětrávaná mezera/půdní prostor

 • Tepelná izolace - minerální vata v tk, 300mm (3x100mm) uložená na SDK podhled a mezi dolní pásy vazníků
 • Nosná konstrukce podhledu - rošt z tenkostěnných ocelových, pozinkovaných profilů
 • Parozábrana
 • Podhled - sádrokartonové desky v tl. 12,5mm

Interiér

Podlaha na terénu

Interiér

 • Nášlapná vrstva
 • Tlumící vrstva (kročejová izolace x lepidlo pod podlahovou krytinou/dlažbou)
 • Podlahová deska - betonový potěr tl. 50mm.
 • El. topné kabely uložené před provedením podlahové desky.
 • Reflexní a separační fólie
 • Tepelná izolace - polystyren EPS tl. 2x50mm
 • Hydroizolace - modifikované asfaltové pásy
 • Základová železobetonová deska tl. 130mm, armovaná ocelovou sítí
 • Zhutněný štěrkový násyp

Původní zemina

Obvodová stěna - difuzně otevřená

Exteriér

 • Fasádní omítka prodyšná. Fasádní stěrkový tmel s vloženou armovací tkaninou
 • Tepelná izolace - fasádní minerální vata tl. 140mm
 • Deska Fermacell tl. 12,5mm
 • Dřevěná konstrukce vyplněný tepelnou izolací. Dřevěný profil KVH 160x60mm.
 • Tepelná izolace - minerální vata v roli, tl. 160mm
 • Parobrzda - OSB deska tl. 12mm
 • Deska Fermacell tl. 12,5mm
 • Výmalba

Interiér

Obvodová stěna - difuzně uzavřená

Exteriér

 • Fasádní omítka stočená silikonová. Fasádní stěrkový tmel s vloženou armovací tkaninou
 • Tepelná izolace - fasádní polystyren tl. 150mm
 • Deska Fermacell tl. 12,5mm
 • Dřevěná konstrukce vyplněný tepelnou izolací
 • Dřevěný profil KVH 160x60mm. Tepelná izolace - minerální vata v roli, tl. 160mm
 • Parozábrana
 • Předstěnový dřevěný hranol KVH 60x40mm
 • Deska Fermacell 12,5mm
 • Výmalba

Interiér