Co vše je potřeba udělat pro stavbu rodinného domu? Následující manuál, obsahující odkazy na podrobnější informace ke každému bodu, Vás provede výstavbou krok za krokem.

 1. Konzultace a výběr vhodného pozemku pro stavbu rodinného domu.
  Pozemky

 2. Jednání se stavebním úřadem o podmínkách výstavby rodinného domu na vašem pozemku.
  Vyřízení stavebního povolení

 3. Výběr rodinného domu z nabídky společností Euroline a Gservis či příprava individuální projektové dokumentace. V tomto kroku budou projednány změny dispozičního řešení, výběr materiálů a technologií pro výstavbu.
  Rodinné domy
  Individuální projekt

 4. Vypracování cenové nabídky, ve které budou zahrnuty požadavky specifikované v předchozím bodě č. 3. Dále je možné stanovit předběžný termín realizace.
  Ceník rodinných domů

 5. Vyřízení financování rodinného domu.

 6. Vypracování projektové dokumentace včetně osazení domu na pozemek a napojení na inženýrské sítě.

 7. Vyřízení stavebního povolení na základě vypracované projektové dokumentace.
  Vyřízení stavebního povolení

 8. Smlouva o dílo. Po vzájemném odsouhlasení rozsahu díla a jeho ceny, uzavře zákazník smlouvu o dílo. Smlouva o dílo obsahuje mimo jiné termín realizace, rozsah dodávky, způsob financování, …

 9. Realizace stavby. Po nabytí právní moci stavebního povolení nebo ohlášky dojde na základě smluveného termínu k započetí realizace. V průběhu realizace stavby je možné dospecifikovat finální výběr (obkladů, dlažeb, podlahových krytin, barevných provedení materiálů, výmalby, zařizovacích předmětů, …) Po detailním docenění vystavujeme dodatek ke smlouvě o dílo. Na veškeré změny předmětu rozsahu díla budete upozorněni a před započetím změny se zpracuje a odsouhlasí cenové navýšení nebo ponížení ceny.

 10. Předání dokončeného domu v rozsahu dle smlouvy o dílo.

 11. Kolaudace. Kolaudaci zajistíte na místně příslušném stavebním úřadě. Veškerou potřebnou dokumentaci ke kolaudaci ve vztahu k rozsahu dodaného díla pro vás zajistíme.