Dřevostavby difuzně uzavřené

Další variantou rodinného domu na klíč je dřevostavba. Dřevo je ekologický, snadno dostupný a obnovitelný materiál. Je zárukou příjemného prostředí, vynikajících tepelných vlastností a dlouhé životnosti. Při zpracování dřeva vzniká výrazně menší zátěž pro životní prostředí, než u jiných stavebních materiálů. Je využit suchý způsob výstavby, čímž jsou vyloučeny mokré procesy a s nimi související technologické přestávky.

Velkou výhodou dřevostavby je krátká doba výstavby. Tento způsob umožňuje stavět i za nízkých teplot, množství vody zabudované ve stavbě je minimální. Samotná realizace dřevostavby nepřesáhne i u větších domů 3 měsíce! Jde o úsporu ve vztahu k hypotéčnímu úvěru, kdy klient během několika málo týdnů splácí dům, ve kterém bydlí.

Štíhlá konstrukce obvodové stěny dřevostavby umožňuje získat při stejné zastavěné ploše o 10 – 15 m2 podlahové plochy více proti klasické technologii. Získáme tak jednu obytnou místnost navíc.

Dřevostavby jsou odolné. Dřevo je materiál s dlouhou životností, což dokazují roubené stavby staré i několik stovek let. Na konstrukční systém poskytujeme záruku 30 let.

Dřevostavby nejsou hořlavé. Dřevěné prvky déle udrží statickou pevnost do okamžiku zhroucení než ocelové či betonové. Každá dřevostavba musí splňovat normu minimálně 30 minut neprohořlavosti stěny.

Dřevostavbu není poznat na první pohled. Vnější podoba domu závisí na použitém venkovním materiálu a mnohdy nesouvisí s dřevostavbou. Na vnější stranu dřevěného skeletu se používají omítky, fasádní desky či obklady. Takový dům může stát na jakémkoliv místě, vzhledem k okolní zástavbě.

Konstrukce našich dřevostaveb je následující:

Stavba obvodového pláště domu: je projektována ze samostatných rychle montovatelných sendvičových stěn šířky 185 mm, které jsou vyrobeny z desek FERMACELL, dřevěné sušené a hoblované impregnované nosné konstrukce o šířce 160 mm a vnitřní izolace ISOVER (Ursa, Schwenk) 160 mm. Parozábrana ISOCELL AIRSTOP VAP je chráněna proti poškozením předstěnou tl. 40mm.

Vnější stěna: je dále zateplena fasádním polystyrenem tl. 100 mm a fasádní omítkou WEBER – TERRANOVA.

Vnitřní dělící příčky: mají stejnou skladbu jako obvodové, mají šířku 125 mm.

Vnitřní izolace: je protihluková a nepřenáší tak hluk jako zděná konstrukce.

Okna: ve standardu dodáváme šesti komorová bílá okna za příplatek možná změna barvy (venkovní, vnitřní) k oběma variantám dodáváme trojsklo U=0,8 Ar.

Střecha: je provedena z vazníkových elementů krytých střešní krytinou Tondach, BRAMAC apod. Střecha je perfektně odvětraná a odizolovaná izolací ISOVER 260 mm (160 a 100 mm).

Podlahy: jsou kryty dlažbou, plovoucí podlahou a nebo PVC.

Obklady stěn: v koupelně, WC jsou provedeny z keramických obkladů.

Všechny použité elementy jsou zabezpečeny impregnací proti vlhkosti a plísním. Všechny prvky vyhovují normě EU z hlediska tepelné, požární a zvukové izolace.

Výhody tohoto systému:

 • Energetická úspornost
 • Navrhovaný systém skladby sendvičových elementů obvodových stěn velmi dobře tepelně izoluje od vnějšího prostředí.
 • Tepelný odpor obvodových stěn je na velmi slušné hodnotě R = 6,385 m2 K/W (Porotherm tl. 44cm bez omítek má R = 4,46 m2 K/W, naše konstrukce má o 43% lepší tepelný odpor, Ytong tl. 30cm R = 3,13 m2 K/W, naše konstrukce má o 104% lepší tepelný odpor)
 • Součinitel prostupu tepla naší obvodové stěny 0,1566 W/m2K (u oken a dveří je 7x vyšší prostup tepla než u obvodové stěny a značí se ” K “)

Řez obvodovou stěnou domu o celkové šířce 325 mm

Řez stěnou 2 HP Domy

Základová deska a podlaha

Základní deska s podlahou

Střešní konstrukce

Střešní konstrukce HP Domy

Skladba podlahy v 2.NP

Skladba podlahy HP Domy

Masivní konstrukční dřevo KVH

 • Masivní konstrukční dřevo (KVH) jsou profily z jehličnatého dřeva (převážně smrku) pro použití v moderních dřevěných stavbách.
 • KVH profily jsou čtyřstranně hoblované a mají sražené hrany.
 • Délkovým nastavováním jednotlivých profilů pomocí zubovitého spoje lze dosahovat délek až 16 m.
 • Profily jsou technicky vysušeny na vlhkost 15 ± 3 %.
 • Podle účelu použití se rozlišují dva druhy KVH profilů, které se však od sebe odlišují pouze vlastnostmi povrchu.
 • Za účelem minimalizace deformací dřeva a s ní souvisejících negativních důsledků v podobě sesychání a bobtnání, byl pro KVH stanoven požadavek na vlhkost 15 ± 3 %. Tato hodnota je v průběhu výroby trvale kontrolována.
 • Při uvedené vlhkosti je dřevo přirozeně chráněno proti napadení dřevokaznými škůdci.
 • Lepení zubovitých spojů se provádí polyurethanovými lepidly bez použití rozpouštědel.
 • Podle klimatických podmínek v místě použití konstrukce a při výrobě se rozlišují lepidla typu I a II. Požadavky na použití lepidel pro lepení zubovitých spojů jsou vedeny v ČSN EN 301: 2007.

Sádrovláknité desky FERMACELL

 • FERMACELL je vyroben ze sádry a papírových vláken, bez dalších pojiv.
 • Je stavebně-biologicky nezávadný.
 • Příznivý faktor difúzního odporu a dobrá zvuková izolace: ideální kombinace pro útulné bydlení.
 • FERMACELL je skrz naskrz zesílen vlákny.
 • Homogenní struktura desek tak dává FERMACELLu stabilitu a odolnost proti mechanickému zatížení, např. 50 kg na hmoždinku, např. 30 kg na šroub, např. háčky na obrazy s upevněním na hřebíčky od 17 kg.
 • Již 10 mm silné sádrovláknité desky FERMACELL dosahují hodnoty požární odolnosti od 30 do 120 minut (na stavbu používáme sádrovláknité desky 12.5 mm).

Tepelně izolační vata ISOVER

 • Výrobky ISOVER mají samozřejmě vynikající tepelně izolační vlastnosti, díky nimž lehce splní požadavky normy Tepelná ochrana budov (ČSN 73 0540-2).
 • Pod názvem ISOVER jsou na našem trhu dodávány izolace ze skleněných vláken (skelná plsť).
 • Skelná vlna ISOVER je produkt odolný proti hnilobě, bez zápachu, je nehygroskopický, neudržuje hmyz a nepodporuje množení plísní, hniloby ani bakterií.
 • Je chemicky neutrální a neobsahuje nečistoty.

Základová konstrukce

 • zemní práce - výkop základových pasů do hloubky 80cm od shrnuté ornice, průchodky pro vodu, odpady, elektro
 • kanalizace - ležaté rozvody kanalizace KG 50 – 150 (dle PD)
 • armování - KARI 150/150/6, jinak dle PD
 • beton - základové pasy šíře 40 cm, patky a základová deska tl. 13 cm – B15
 • bednění - 2 řady ztraceného bednění šíře 30 cm, proložené roxory, vylité betonem B15
 • uzemění - FeZn

Konstrukce

 • hydroizolace - hydroizolace s fólií pro střední radonovou zátěž
 • vnější stěny - KVH hranoly sušené, hoblované, profil 160 x 60 mm, izolační vata 160 mm (Ursa, Isover, Schwenk), předstěna tl. 40mm, fermacell 12,5 mm oboustranně, vnitřní parozábrana
 • vnitřní stěny - KVH hranoly sušené, hoblované, profil 100 x 60 mm, izolační vata 100 mm (Ursa, Isover, Schwenk), fermacell 12,5 mm oboustranně
 • schodiště vnitřní - KVH a OSB konstrukce
 • stropní vodorovné KCE - betoný potěr tl. 50 mm, fólie, OSB desky, 240 mm KVH hranoly vyplněné minerální izolací
 • střešní konstrukce - vázané konstrukce krovu, podstřešní kontaktní fólie, nátěry přiznaných konstrukcí lazurami s pigmenty alt. trámová konstrukce
 • rovná střecha - vazníkový krov, 2 x OSB křížem, lepenka, modifikovaný asfaltový pás
 • střešní krytina - Bramac MAX vč. příslušenství – dle výběru investora z možných barevných variant
 • klempířské prvky - plechové (dle výběru investora z možných barevných variant)
 • střešní podhledy - hoblované palubky s perem 12,5 mm, nátěr, nátěr alt. fasádní podhledy

Výplně otvorů vnější

 • okna - plastová okna šesti komorová, barva bílá, okenní profil RI Trend Line 2D, kování MACO, izolační trojsklo Ar, UW = 0,89 W/m2K-1 s teplým plastovým rámečkem, výrobce RI Okna
 • dveře vchodové - dveře bílé dle výběru
 • garážová vrata - sekční – bílá, el. pohon na dálkové ovládání
 • venkovní parapety - plechové (dle výběru investora z možných barevných variant)

Instalace, kompletace

 • zdravotechnika - rozvod vody a kanalizace v plastech, vana v ceně 6.000,- Kč, závěsné WC v ceně 2.200 Kč, závěsný systém Geberit DUOFIX, sprchový kout v ceně 10.000,- Kč, umyvadlo v ceně 1.500 Kč, pákové baterie v ceně 1.500,- Kč (vanová), 1.000,- Kč (umyvadlová), 2.500,- (sprchová), obezdění vany a WC – Ytong, počet sanitární techniky dle PD
 • vytápění a ohřev TUV - v kuchyni a obývacím pokoji podlahové vytápění topnými odporovými kabely se samostatným termostatem, v ostatních místnostech el. přímotopy doplněné o koupelnový žebřík, zásobník TUV 120 l
 • elektroinstalace - venkovní a vnitřní silnoproudé rozvody z CU, příprava pro datové a telefonní rozvody, vypínače a zásuvky Anya, ABB, Unica basic

Úprava povrchů – vnitřní

 • sádrokarton - v koupelně a WC – impr. sádrokarton tl. 12,5 mm, izolační vata tl. 160 a 80 mm (Ursa, Isover, Schwenk), profily – dvojúrovňový křížový rasli, parozábrana ISOCELL AIRSTOP VAP ostatní místnosti – sádrokarton 12,5 mm, izolační vata tl. 160 a 100 mm (Ursa, Isover, Schwenk), profily – dvojúrovňový křížový rasli, parozábrana ISOCELL AIRSTOP VAP, revizní půdní dvířka 60 x 60 cm
 • malby - 3 x nátěr Primalex Plus – bílý
 • keramické obklady - koupelna do výšky 2 m, WC do výšky 1,2 m – kalkulováno s cenou 400 Kč/m2

Úprava povrchů – vnější

 • izolace - zateplovací systém ETICS, EPS 70F tl.100 mm
 • omítky - lepidlo Weber – Terranova elastic – 2 x vrstva, perlinka, vruty 120mm, fasádní terče, točená silikonová fasádní omítka 1,5 mm zrno z řady UNIVERSAL LINE
 • sokl - XPS tl. 8 cm, natažení lepidlem Weber elastic – 2 x vrstva, perlinka

Úprava povrchů podlah

 • tepelná izolace - v přízemí 10 cm EPS 100Z
 • potěry - cementový potěr tl. 50 mm
 • keramické dlažby - zádveří, koupelna, WC, spíž, technická místnost, kuchyně vč. soklu – kalkulováno s cenou 400 Kč/m2
 • plovoucí podlahy - dle výběru v ceně 350 Kč/m2
 • schodiště - obložení laminátové podlahy v dekoru dle výběru v ceně 350,- Kč/m2

Vybavení interiéru

 • interiérové dveře - v ceně 1.800,- Kč/ks, obložková zárubeň – dřevodekor v ceně 2.300,- Kč/ks, dveře do garáže protipožární
 • kování - dle výběru v ceně 500 Kč/ks
 • vnitřní parapety - bílé

V ceně domu je dále zahrnuto:

 • Kompletní projektová dokumentace vč. zakreslení domu na pozemek a projektu napojení domu k inženýrským sítím
 • Vyřízení stavebího povolení
 • Finální úklid domu a staveniště

Řez obvodovou stěnou

Řez obvodovou stěnou v dřevostavbě

Výše uvedené ceny jsou včetně DPH.