Kontaktujte nás

HP DOMY s.r.o.
Zastoupení Morava:
Tovární 1118/43
Olomouc

Zastoupení Čechy:
Na Radouči 1458
Mladá Boleslav

více kontaktních informací

Facebook
7 let na trhu Přes 200 předaných domů

Pojištění rodinného domu

HP DOMY s.r.o. > Doplňkové služby > Pojištění rodinného domu

Našli jsme pro vás také nejvýhodnější pojištění na trhu. To v současné době poskytuje společnost Wüstenrot, se kterou máme pro
naše klienty sjednanou speciální slevu pro pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti s následujícími podmínkami:

Pojištění domácností

Jedná se o pojištění domácnosti a odpovědnosti za škodu v občanském životě, které vychází z nejčastějších požadavků klientů, počítá ale s odlišnostmi v potřebách pojistné ochrany. Výjimečné požadavky jsou řešeny individuálně.

V rámci pojištění je soubor movitých věcí tvořící zařízení domácnosti, ale i osobní věci členů domácnosti, např.:

 • nábytek, koberce, elektronika, nádobí, lůžkoviny, květiny apod.
 • oblečení, obuv, sportovní potřeby, jízdní kola, hračky, šperky, obrazy a další různorodé předměty.

Výhody:

 • Pojistné plnění je zaručeno v cenách nového zboží, abyste si mohli stejnou věc koupit znovu.
 • Pojištění zahrnuje i škody, které vzniknou např. hašením požáru ve vyšším patře nebo v sousedním bytě.
 • Pojištění je bez spoluúčasti (s výjimkou pojištění skla).
 • Náklady na náhradní ubytování v případě neobyvatelnosti bytu je uhrazeno až do výše 100 000 Kč nad pojistnou částku.

Pojištění nemovitostí

Pojistné plnění je poskytováno v nových cenách, pokud je budova užívaná a běžně udržovaná. Pojištění rozestavěné nemovitosti je zvýhodněno nižší sazbou,
která zůstává po celou dobu pojištění (i po kolaudaci). Pojištění rozestavěné nemovitosti a odpovědnosti vlastníka díla ve stavbě automaticky po kolaudaci
přechází na pojištění dokončené nemovitosti a odpovědnosti z držby nemovitosti. Pojištění zahrnuje i škody, které vzniknou hašením požáru sousedního objektu.
Pojištění je bez spoluúčasti (s výjimkou pojištění vandalismu).

Pojistné zahrnuje:

 • Požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, nadzvuková vlna, voda z potrubí, lom trubky, vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromu, stožáru, lavina,
  zemětřesení, sesuv půdy a zřícení skal, vandalismus se zjištěním pachatele.
 • Nepřímý úder blesku, přepětí – na elektromotorech a stavebních součástech sloužících pojištěné budově (např. čerpadla, klimatizace, EZS, kamera, elektronické otevírání vrat apod.) – plnění až 10 000 Kč ročně.
 • Vandalismus bez zjištění pachatele – plnění až 10 000 Kč ročně.
 • Násilné odcizení stavebních součástí (okapy, dveře, okna) včetně vandalismu v souvislosti s vloupáním (vnitřní vandalismus) – plnění až 20 000 Kč ročně.
 • Chodníky, oplocení, opěrné zdi na pozemku až do limitu plnění 200 000 Kč ročně.

Je možné dále pojistit stavební součásti včetně vandalismu, povodně, záplavy, pojištění odpovědnosti.