Kontaktujte nás

HP DOMY s.r.o.
Zastoupení Morava:
Tovární 1118/43
Olomouc

Zastoupení Čechy:
Na Radouči 1458
Mladá Boleslav

více kontaktních informací

Facebook
7 let na trhu Přes 200 předaných domů

Měření radonu

HP DOMY s.r.o. > Doplňkové služby > Měření radonu

Před započetím výstavby a pro účely stavebního řízení je nutné provést na stavební parcele radonový průzkum (stanovení radonového indexu pozemku).

V typových projektech je navrženo opatření na střední radonové riziko. V případě vysokého radonového indexu je nutno postupovat podle doporučení zpracovatele průzkumu a projektovou dokumentaci upravit.

Máte zájem o zařízení radonového průzkumu na vašem pozemku? Kontaktujte nás.